સંપર્ક માહિતી

ગુજરાત રાજ્ય સહકારી ટ્રીબ્યુનલ

સી -6, સહકાર પંચ, સહકારી બહુમાળી મકાન, લાલ દરવાજા,
અમદાવાદ.
ગુજરાત, ભારત​
ફોન : 25502559, 25502624
ફેક્સ નંબર :
ઇ-મેઇલ :

Gujarat State Co-Operative Tribunal
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gujaratindia.com, ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://vibrantgujarat.com/, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત - વૈશ્વિક વ્યવસાય કેન્દ્ર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation